De Wet van Sinterklaas 3e druk

Het leven als leermeester?

Het leven als leermeester?

(Achtergrondinformatie bij de jaartraining Define Your Future Self)

Wat moet je met jezelf aan in dit tijdsgewricht? Dat de behoefte aan zingeving toeneemt is wel duidelijk. Ik meen dat het huidige tijdsbeeld vraagt, zo niet schreeuwt om een nieuwe en vooral duidelijke en bruikbare set met waarden, principes en uitgangspunten die tegemoet komen aan onze verlangens zowel in de buitenwereld – de 3-dimensionale wereld waarin we dingen doen – als in onze binnenwereld – de voor anderen onzichtbare wereld waarin we betekenis geven aan alles dat we ervaren, met inbegrip van onszelf. En er is geen enkele reden te bedenken waarom we het niet goed zouden mogen hebben zowel op materieel en op spiritueel gebied.

 

Maar dan? Vanaf de jaren ’60 hebben zo ongeveer alle stromingen hun weg naar het westen gevonden, van sjamanisme tot en met het boeddhisme en alles wat daar tussen of buiten ligt. Voor wie niet overtuigd religieus is, is het een esoterische kermis geworden waar je tal van fragmenten vanuit welke traditie dan ook krijgt aangeboden. Waar je wel een warm gevoel kunt krijgen van gelijkgestemden met een hoog knuffelgehalte die het eigenlijk ook niet weten. En talloze goeroes en auteurs van bestsellers die je vertellen hoe je zou moeten leven. Wat wel duidelijk is, is dat de ‘gewone wereld’ niet deugt. Dat het de verkeerde kant is op gegaan en dat ze blij zijn dat ze daar afstand van genomen hebben. Wat op zich ook niet vreemd is als je kijkt naar de drie traditionele wegen van verdergaande menselijke ontwikkeling.

Verdergaande ontwikkeling: Drie wegen

Traditioneel kennen we de weg van de fakir die gericht is op volkomen beheersing van het fysiek. Niks mis mee en oefenvormen als yoga en tai chi zijn dan ook best populair geworden. Al doen spijkerbedden het vooralsnog wat minder goed hier. De tweede weg is die van de monnik die volkomen controle zoekt over zijn emoties. Devotie is dan het devies en bidden de manier waarop. Hoewel de Christelijke traditie nogal heeft ingeboet, ligt deze weg wel het meest dicht bij de westerse cultuur. En de derde weg is die van de yogi, die volkomen beheersing van het mentale nastreeft. Zo kennen hier het idee van meditatie, en je gedachten stilleggen.

Kenmerkend voor alle drie de wegen is de focus op volkomen beheersing van één van de drie intelligenties waarover we beschikken, fysiek, emotioneel en mentaal en de andere twee ondergeschikt worden gemaakt. Een ander kenmerk is het afwenden van, of in ieder geval het ondergeschikt maken van het normale maatschappelijke leven. Met als gevolg dat sommige oefeningen wel een plaats krijgen in het dagdagelijkse programma, maar dat de materiele en de spirituele werelden gescheiden blijven. Stoor me niet als ik aan het mediteren ben!

Of toch een vierde?

Ja, er is ook nog een vierde. Deze gaat uit van de gelijktijdige ontwikkeling van alle drie intelligenties en de verbetering van hun samenwerking. En… niet door afzondering van de gewone wereld maar juist door volledige participatie. Daarmee lijkt de filosofische traditie van de Vierde Weg het passende antwoord te zijn op wat we met onszelf aan moeten in dit tijdsgewricht. In de kern komt deze benadering er op neer dat ‘het gewone leven’ je leermeester wordt. Er zijn dus geen goeroes die je kunt volgen, wel mensen die zelf voldoende ervaring hebben en die je op weg kunnen helpen. Wat het met de andere drie wegen gemeen heeft is het idee dat we zoals we geboren, opgevoed en maatschappelijk functioneren slechts een fractie van ons potentieel gebruiken. Of zoals gezegd wordt: we beschikken over een villa, maar we leven in de kelder.

Een paar principes van deze weg uitgelicht:

 • Maak het leven je leermeester: doe wat gevraagd wordt (en stel het niet uit tot morgen)
 • Zelf verifiëren. Niets zomaar aannemen omdat het in een boek staat of omdat iedereen hetzelfde zegt.
 • “The good housekeeper” is het startpunt: Verantwoordelijkheid kunnen nemen voor je eigen bestaan. Zorgen voor de mensen (en dieren) die afhankelijk van je zijn, zelf zorgen dat je spullen in orde zijn en onderhouden worden, je administratie op orde hebben en je belasting op tijd betalen.
 • Het is geen religie maar respecteert alle religies. Boeddha, Lama, Christus en Mohammed zijn zowel gelijk belangrijk als complementair.
 • Gevoel zit in jou, niet in de omstandigheden die dat gevoel oproepen: verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gevoel en beleving en dit niet projecteren op anderen.
 • Je zult eerst een sterke persoonlijkheid moeten ontwikkelen om daarna verder te kunnen.

De traditie van de Vierde Weg sluit niet alleen naadloos aan op wat er momenteel speelt, het is ook een ‘rijke’ traditie. Door de, relatief recente, opleving van een kleine eeuw geleden is de (uitgebreide) literatuur in een taal die dicht bij ons ligt. De belangrijkste boeken zijn ook nog gewoon verkrijgbaar. En gelukkig zijn er nog veel oefeningen ongeschonden bewaard gebleven, al zul je die niet snel in boeken vinden.

Op 10 maart start de jaartraining Define Your Future Self. Deze is volkomen in overeenstemming met de uitgangspunten van de Vierde Weg. In deze training krijg je alles aangeboden om ook jouw leven tot je leermeester te maken. Je bent welkom.

Hoe verborgen emoties ongemerkt je leven kunnen vergallen…

Hoe verborgen emoties ongemerkt je leven kunnen vergallen…

-en hoe je de signalen van je lichaam kunt gebruiken om er geen last meer van te hebben-

Soms gaat het in je leven niet zoals je het graag zou willen. Zelfs al ben je over het algemeen best tevreden dan kunnen er toch wat aspecten zijn waarbij je zoiets hebt van ‘mwah…’ En wat je ook al geprobeerd hebt om eraan te doen, het verandert niet. Wat je wilt bereiken lukt niet of waar je vanaf wilt blijft hardnekkig terugkomen.

Dikke kans dat dit met verborgen emoties te maken heeft. Verborgen emoties zijn namelijk verantwoordelijk voor tenminste 90% van je dagelijks doen en laten met inbegrip van je gedachten en beleving. Al je gewoonten worden in gang gezet door deze emoties en het is zelfs de basis van je karakter. Een eigenschap van deze emoties is dat ze bijna 30.000 keer sneller zijn dan ons normale bewustzijn. Overigens is er geen enkel bewustzijn nodig om gewoonten hun werk te laten doen. Gewoonten worden daardoor automatisch in gang gezet. Met als gevolg dat je vandaag hetzelfde doet, voelt en denkt als gisteren en morgen hetzelfde doet, voelt en denkt als vandaag. En je omstandigheden van vandaag hetzelfde zullen zijn als die van gisteren en als die van morgen.

Om te begrijpen hoe je deze verborgen emoties kunt detecteren en vervolgens kunt neutraliseren, is het belangrijk om een paar dingen over jezelf te weten. Om te beginnen met het feit dat je niet over slechts één stel hersenen beschikt, maar over drie: je hebt een mentaal brein (denken) een motorisch brein (bewegen) en een emotioneel brein (beleven). Ze maken alle drie gebruik van hetzelfde lichaam, maar helaas… ze werken niet altijd samen. Daaronder zit ook nog een vierde brein: je instinctieve brein oftewel het automatische functioneren van hartslag, bloedsomloop, spijsvertering, ademhaling enzovoort. Dit instinctieve brein is identiek aan dat van alle andere gewervelde bewoners van deze planeet. En dit brein is de bron van je verborgen emoties. Vergelijk de snelheid van werking van je instinctieve brein met een kniereflex: de beweging is al gebeurd voor je het beseft.

Je instinctieve brein is al volledig in functie vanaf het moment dat je geboren bent, samen met je motorische brein. Het motorisch brein leert door kopiëren en imiteren en is tot je 9e jaar dominant. Het fundament van je karakter of persoonlijkheid is al gevormd zo rond je derde jaar. In je karakter zit een dominante drijfveer wat een voorspelbaar pakket aan voorkeuren en vermijding met zich meeneemt.

En… voorkeuren en vermijdingen hebben alles te maken met emoties: rudimentair zijn er ook maar twee: vanaf het moment dat je leeft verdeel je alles wat je meemaakt in prettig of onprettig. En omdat alleen je instinctieve brein volledig functioneert worden al die impressies ook daar opgeslagen, voor de rest van je leven bewaard en geactiveerd zodra er ook maar iets gebeurt dat een herinnering oproept.

 Je instinctieve brein is de basis van je leven en de functie is dan ook levensbehoud. Hierin onderscheiden we ons in niets van alles dat op deze planeet bestaat. Alles dat beweegt is op zoek naar warmte, voedsel, ruimte en een kans om een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de soort. Hier komen dan ook de basisemoties vandaan:

 • Angst voor een gebrek aan warmte, voedsel of lucht.
 • Woede zich uitend in territoriumdrift en lijfsbehoud.
 • Zelfschaamte gekoppeld aan het aantrekkelijk zijn voor het andere geslacht om een bijdrage te kunnen leveren aan het in stand houden van de soort.

Dat we ze niet kunnen waarnemen, betekent allerminst dat ze er niet zijn en voor een wezenlijk deel ons leven bepalen. Emoties zijn de energieleveranciers van onze gewoonten, met inbegrip van wat we ons karakter noemen. Je zult dus op zoek moeten naar op welke manier verborgen emoties zich laten zien in je doen en laten, je oordelen en je veroordelingen en je voorkeuren en vermijdingen.

Kijk bijvoorbeeld eens naar jaloezie en onderzoek bij jezelf in welke situaties je jaloezie voelt of voelde opkomen. Probeer je zo’n situatie levendig voor de geest te halen en onderzoek dan waar in je lijf er een spanning ontstaat, verstarren je kaken? Trek je je mondspieren samen? De spieren rondom je ogen? Gaat je ademhaling sneller? Dieper of juist oppervlakkiger? Je schouders? Je handen? Ga je met je voeten bewegen? Druk op je borst? Knoop in je buik? Enzovoort. Alleen onderzoeken, vooral niet wegdrukken! Je zult dan merken als je die spanning – bijvoorbeeld het samentrekken van je mondspieren – echt wilt onderzoeken dat die spanning ‘als vanzelf’ verdwijnt, vaak vanzelf gevolgd door een diepe ademhaling. Met het verdwijnen van die spanning wordt de emotie geneutraliseerd en kan die dus minder snel en uiteindelijk helemaal niet meer getriggerd worden. Dit geeft een vrijheid om je reactie te kiezen in situaties die ‘vroeger’ altijd lastig waren.

Zo kun je (om te beginnen) het hele rijtje hieronder afgaan…

 • Jaloezie
 • Verdachtmaking
 • Afgunst
 • Zelfmedelijden
 • Wreedheid
 • Kwaadaardigheid
 • Bitterheid
 • Lichtgeraaktheid
 • Spijt
 • Machtswellust
 • Gierigheid
 • Wantrouwen
 • Cynisme
 • Geweld
 • Zelfbeklag
 • Kritiek
 • Feeksachtig
 • Zorgen (maken)
 • Walging
 • Verwarring
 • Zeuren
 • Minachting
 • Vernielzucht
 • Het slechtste zien
 • Onverenigbaarheid
 • Gevoel van falen
 • Zelfminachting
 • Ruziezoekend
 • Wrok
 • Haast
 • Wanhoop
 • Wroeging
 • Twijfel
 • Slechte wil
 • Schuldgevoel
 • Onverschilligheid
 • Teleurstelling
 • Onzekerheid
 • Schaamte
 • En tenslotte:
 • Angst en woede – met die kanttekening dat deze ook functioneel kunnen zijn mits er een daadwerkelijke levensbedreiging is. Maar dan ook uitsluitend voor dat moment.

Verborgen emoties. Ze zetten de filmpjes, verhaaltjes en ‘dialogen’ aan in je denken. Ze zoeken erkenning. Ze zoeken redenen om te blijven en gevoed te worden. Natuurlijk mag je ze koesteren, maar ze bepalen dan zowel je denken, je doen en laten en hoe jij je leven ervaart.

Om verborgen emoties te neutraliseren kun je het beste gebruik maken van het feit dat je emotionele brein de ‘kleine spiertjes’ in je lichaam aanstuurt. Omdat ze allemaal zijn terug te voeren op het instinctieve brein, geeft iedere emotie een ‘vecht-, vlucht- of freeze-respons. Spieren spannen zich, hartslag gaat omhoog enzovoort: het lichaam maakt zich klaar voor actie. Deze kleine spiertjes zijn vooral goed merkbaar en zichtbaar in je gezicht. Dat is ook de reden waardoor we aan iemands gezicht vaak kunnen zien hoe hij of zij zich voelt.

Ditzelfde kun je natuurlijk doen als je iets meemaakt dat direct een fysieke sensatie veroorzaakt: onderzoeken! Breng je volledige aandacht naar, of nog beter in, die sensatie en bestudeer het. Niet analyseren! Als er gedachten bij opkomen is dat prima, bekijk ze maar ga er niet in mee en probeer de sensatie ook niet te labelen als een bepaalde emotie.

Dit bovenstaande is wat je zelf al kunt doen. Soms zitten verborgen emoties wat dieper verstopt waardoor een specifiek hierop gerichte coaching-sessie nodig is. Als je er zelf niet helemaal uitkomt, bel dan gewoon even voor een afspraak.

Meer weten? Bestel “Bekijk Het” op https://www.bravenewbooks.nl/site/index.php?r=userwebsite/index&id=rob_debest/bookdetails/256179

negatieve emoties op een rijtje…

“Stress” gebruik ik als containerbegrip voor het hele scala aan negatieve emoties. Voor de nuance heb ik een aantal negatieve emoties op een rijtje gezet. Het zal niet moeilijk zijn om in te zien dat het leven van verruit de meeste mensen gereguleerd, gecontroleerd en uiteindelijk geruïneerd wordt door een of meerdere negatieve emoties:

Jaloezie

Verdachtmaking

Afgunst

Zelfmedelijden

Wreedheid

Kwaadaardigheid

Bitterheid

Lichtgeraaktheid

Spijt

Machtswellust

Gierigheid

Wantrouwen

Cynisme

Geweld

Zelfbeklag

Kritiek

Feeksachtig

Zorgen (maken)

Walging

Verwarring

Zeuren

Minachting

Vernielzucht

Het slechtste zien

Onverenigbaarheid

Gevoel van falen

Zelfminachting

Ruziezoekend

Wrok

Haast

Wanhoop

Wroeging

Twijfel

Slechte wil

Schuldgevoel

Onverschilligheid

Teleurstelling

Onzekerheid

Schaamte

En tenslotte:

Angst en woede – met die kanttekening dat deze ook functioneel kunnen zijn mits er een daadwerkelijke levensbedreiging is. Maar dan ook uitsluitend voor dat moment.

Negatieve gevoelens. Ze zetten de filmpjes, verhaaltjes en ‘dialogen’ aan in je denken. Ze zoeken erkenning. Ze zoeken redenen om te blijven en gevoed te worden. Natuurlijk mag je ze koesteren, maar ze bepalen dan zowel je denken als je doen en laten. Luister maar naar wat mensen over zichzelf zeggen als ze negatief zijn: “Ik ben …. (vul maar in).

Of toch liever zelf de regie over je leven voeren en negatieve emoties geen rol meer laten spelen? Maak dan nu een afspraak voor een training waarin je in drie weken leert om er effectief mee af te rekenen.

Hou jij je professioneel bezig met stressmanagement  www.makeyourselfcount.com

Hou jij je professioneel bezig met het coachen op stressmanagement van anderen?

–       Wil je een methode leren waardoor je anderen kunt trainen om in drie weken geen last meer van negatieve emoties te hebben?

–       Geef je dan nu op voor de Zomercursus ‘Counting’. Bel of app Rob de Best op 0653 266 360 of stuur een mail naar robdebest@mac.com

Meer weten? Kijk op www.makeyourselfcount.com

 

 

 

 

 

Waarom de meeste anti-stress methoden wel goed zijn maar niet goed werken…

Stress maakt dat we minder slimme beslissingen nemen, dat we ons egoïstischer gedragen en, zoals recent aangetoond, versnelt stress ook het verouderingsproces. Eigenlijk is er geen enkel argument te bedenken waarom je niet van stress af zou willen. Echter, als je kijkt naar het groeiend aantal mensen met stress en burnout dan lijkt dat steeds minder goed te lukken. Waar ligt dit nu aan?

Voor een deel heeft dit te maken met het idee dat we denken dat stress wordt veroorzaakt door iets buiten ons. Bijvoorbeeld door onze drukke baan, door het (moeilijke) gedrag van anderen of door tijdgebrek. Dit klopt niet. Stress zit in ons zelf. Dit is goed nieuws want dit maakt dat jij alleen er ook iets aan kunt doen.

Ook lijken de meest genoemde remedies tegen stress lang niet altijd het gewenste effect te hebben. Yoga, meditatie, mindfulness, boswandelingen, muziek luisteren, tai chi en gedragsverandering zijn veruit het meest populair als je zoekt naar manieren om te ontspannen. Sommige methoden zijn zelfs wetenschappelijk onderzocht en laten inderdaad veranderingen in hersengolven en hormoonspiegels zien. Dus Eureka! zou je denken.

Helaas vragen veruit de meeste remedies om een (te) grote verandering van je dagindeling. Natuurlijk is het heerlijk om ’s morgens een half uur te mediteren, maar om daar de wekker (nog) eerder voor af te laten gaan, is voor de meeste mensen niet haalbaar. Nog even los van het feit dat het effect van die meditatie vrijwel direct voorbij is als het tegenzit met het verkeer naar je werk of als je chagrijnig wordt van de regenbui onderweg naar het station.

Laten we eerlijk zijn. Voor vrijwel iedereen die werkt blijft er weinig ruimte over in de agenda. Zeker als je ook nog jonge kinderen hebt. Als er al geen gekke dingen gebeuren, ben je zo rond een uur of 9 ’s avonds klaar. Een aflevering Netflix en blij dat je naar bed mag. Hoe goed boswandelingen ook zijn, ik zou je niet graag ’s avonds nog het bos in sturen. Yoga en Tai chi is heerlijk om te doen. Maar ook dat kost tijd en het is al helemaal niet effectief als je je moet haasten om op tijd in de yogaklas te zijn.

Veel anti-stress methoden vinden ook hun oorsprong in Oosterse tradities en hoe liberaal we onszelf in Nederland ook vinden, geldt hier toch het ‘wat de boer niet kent…’. De nuchterheid waar we om bekend staan, biedt weinig ruimte voor zweverigheid.

Toch is dit alles niet de belangrijkste reden waarom de meeste anti-stress methoden wel goed zijn maar onvoldoende werken. Het meest essentiële lijkt nog steeds stelselmatig over het hoofd te worden gezien, namelijk: stress is een emotie. Wij mensen hebben drie breinen: een mentaal brein, een emotioneel brein en een fysiek brein. Stress heeft dus alles met het emotionele brein te maken. En jazeker, via fysieke oefeningen als tai chi kun je het emotionele brein beïnvloeden. En via mentale oefeningen kun je ook het emotionele brein beïnvloeden. Maar het blijft slechts een tijdelijke beinvloeding waarvan het effect na de oefening doorgaans weer snel verdwenen is.

Wat er nu nodig is, is het leren samenwerken van alle drie de breinen tegelijkertijd. Het mooie is dat wanneer fysiek en mentaal samenwerken, het emotionele brein wel mee moet doen. Het is de metafoor van de wilde olifant (emotie) die links en rechts geflankeerd wordt door tamme olifanten waardoor het in het gareel blijft. Met als gevolg dat je niet meer meegesleept kunt worden door iets dat zich buiten jou afspeelt. Dus regie kunt blijven voeren over je reactie op die omstandigheden.

Hoe doe je dit?

De stress-methodiek van Counting bestaat uit een serie simpele oefeningen volledig gericht op het verbeteren van de gelijktijdige samenwerking van je drie breinen, waardoor er wel een duurzaam effect wordt bereikt. Een bewering die gestaafd wordt met ruim 15 jaar ervaring. Een fijne bijkomstigheid is ook dat deze oefeningen eenvoudig te integreren zijn in ieders normale dagpatroon. Je hebt er niets meer voor nodig dan jezelf en je kunt het op ieder moment en op iedere plaats toepassen.

–       Hou jij je professioneel bezig met het coachen op stressmanagement van anderen?

–       Wil je een methode leren waardoor je anderen kunt trainen om in drie weken geen last meer van negatieve emoties te hebben?

–       Geef je dan nu op voor de Zomercursus ‘Counting’. Bel of app Rob de Best op 0653 266 360 of stuur een mail naar robdebest@mac.com

Meer weten? Kijk op www.makeyourselfcount.com

Vraag het aan Sinterklaas (3)

Vraag 3 Hoe bereik ik de echte Sinterklaas?

 Nu de pepernoten weer in de schappen liggen en de verlanglijstjes zo langzamerhand weer worden gemaakt, komt ook de belangstelling voor het creatie- en manifestatieproces weer naar voren. Publicaties als ‘The Secret’ en ‘The Law of Attraction’ zetten duizenden mensen op het spoor van ‘moeiteloos manifesteren’. Maar het in praktijk brengen, lukt nog niet iedereen even gemakkelijk…

 Hoe zit dit nu precies? Kan dit echt? Zit er een kern van waarheid in? En zo ja, hoe doe je dat dan?

Antwoord:

Ja, het kan. Het is minder moeilijk dan het lijkt, maar de ‘receptuur’ luistert wel heel nauw. Als je ook maar één ingrediënt vergeet, kun je het resultaat ook wel vergeten. Gebaseerd op mijn boek “Als je niet duidelijk vraagt wat je wilt, krijg je iets anders – De Wet van Sinterklaas” (2009) geef ik je een serie tips waarmee je de kans op succes aanzienlijk vergroot. 

Tip 3

Hoe bereik je Sinterklaas eigenlijk?

Uitleg:

Ik verbaas me er nog altijd over dat dit zo onderbelicht is gebleven.

Het is het meest wezenlijke onderdeel van het hele manifestatieproces en is net zo essentieel als de appels zijn voor de appeltaart. Waar je met de andere ingrediënten nog wel wat kunt schipperen luistert dit erg nauw.

Sinterklaas ‘woont’ namelijk niet in dezelfde dimensie als waar wij op Aarde in wonen. In de wereld van Sinterklaas is veel meer mogelijk. Alles bestaat bijvoorbeeld tegelijkertijd. Om dit verschil in dimensie te begrijpen,  kun je de vergelijking maken met een trapje. Sinterklaas zit op de vierde trede, de wereld van overvloed. Wij – op Aarde – zitten op de tweede trede, de wereld van het ego, van de ‘ik-identiteit’.  Maar onze aandacht is vrijwel altijd gericht op de eerste (de onderste) trede, op de wereld van gebrek en beperking. Sinterklaas kun je echter alleen maar bereiken vanaf de derde trede.

Vragen vanuit gebrek zal dus nooit gaan werken, net zo min als vragen vanuit eigenbelang. En omdat de tweede trede te maken heeft met de Aarde en Aardse zaken en uitvindingen, heeft het dus ook absoluut geen zin om ‘sec’ geld aan Sinterklaas te vragen. In de wereld van Sinterklaas bestaat geen geld en hij zal dan ook geen flauw idee hebben wat je bedoelt.

Het is dan ook essentieel (en hoe logisch!) om je verlanglijstje aan Sinterklaas af te geven vanaf de derde trede. Dit vraagt om een bewustzijnsstaat die hoger is dan ‘ik’. Je bewustzijnsstaat wordt bepaald door waar je aandacht is. En dit kun je trainen. Het lijkt misschien wat zweverig en abstract, maar de oefeningen die je tijdens de workshop leert zijn zeer concreet en richten zich op dit aandachtsgebied.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je weten hoe het hele verhaal in elkaar zit? Kom dan naar de eendaagse workshop de “Wet van Sinterklaas” op 17 november. Rob de Best zal hier de ‘geheimen en valkuilen’ rondom het creatie- en manifestatieproces behandelen en je een aantal specifieke integratie-oefeningen leren die je helpen bij het manifesteren.

Hoe zet je Sinterklaas aan het werk (2)

Mini serie: Hoe zet je (de echte) Sinterklaas aan het werk

Vraag 2

 Nu de pepernoten weer in de schappen liggen, en de verlanglijstjes zo langzamerhand weer worden gemaakt, komt ook de belangstelling voor het creatie- en manifestatieproces weer naar voren. Publicaties als ‘The Secret’ en ‘The Law of Attraction’ zetten duizenden mensen op het spoor van ‘moeiteloos manifesteren’. Maar het in praktijk brengen, lukt nog niet iedereen even gemakkelijk…

 Hoe zit dit nu precies? Kan dit echt? Zit er een kern van waarheid in? En zo ja, hoe doe je dat dan precies?

Antwoord:

Ja, het kan. Het is minder moeilijk dan het lijkt, maar de ‘receptuur’ luistert wel heel nauw. Als je ook maar één element vergeet, kun je het resultaat ook wel vergeten. Gebaseerd op mijn boek “Als je niet duidelijk vraagt wat je wilt, krijg je iets anders – De Wet van Sinterklaas” (2009) geef ik je een serie tips waarmee je de kans op succes aanzienlijk vergroot. 

Tip 2

Geloven dat je het zomaar mag hebben.

Uitleg

Eén van de ‘kwalijke gevolgen van onze opvoeding’ is dat we ons geloof in Sinterklaas verliezen op het moment dat we erachter komen dat Sinterklaas ‘niet echt’ bestaat. De wereld van magie en moeiteloze manifestatie stort in elkaar en wat overblijft is het idee dat we zelf maar moeten zien hoe we krijgen wat we belangrijk vinden. Wat overblijft is ‘wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe’. Met als gevolg dat als we niet het ‘lekkers’ krijgen dat we graag willen, we ons zelf daar op een of andere manier de schuld van geven.

Er zijn nogal wat belemmerende overtuigingen die ervoor zorgen dat je direct nadat je je verlanglijstje hebt gemaakt (zie tip 1), je bestelling annuleert. Overtuigingen als ‘ik verdien het eigenlijk niet’, ‘anderen hebben er meer recht op’, ‘ het kan toch eigenlijk niet waar zijn’, ‘het werkt wel voor anderen maar niet voor mij’, ‘ik ben het niet waard’, enzovoort. Overtuigingen die er voor zorgen dat de ‘wet van behoud van ellende’ in werking treedt en je niet krijgt wat je verlangt, hoe graag je het ook zou willen.

Het is dan ook wezenlijk om deze ‘stemmetjes’ die het ongeloof verraden te tackelen, te neutraliseren. Onderzoek in jezelf welke stemmetjes er op komen. Er zijn verschillende manieren en oefeningen om deze neutraal te maken. Zelf heb ik prima ervaringen met kinesiologie. Een ‘aardige demonstratie’ hiervan vind je op You Tube https://www.youtube.com/watch?v=qRa8K4f4PHc&t=22s, een prima oefening die je met z’n tweeën kunt doen.

Geloven, er heilig van overtuigd zijn, dat je er niets voor hoeft te doen. Dat je er alleen maar hoeft te zijn om het te ontvangen. Besef dat al je belemmerende ideeën inderdaad maar ideeën zijn en dat jij de mogelijkheid hebt om van gedachten te veranderen.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je weten hoe het hele verhaal in elkaar zit? Kom dan naar de eendaagse workshop de “Wet van Sinterklaas” op 17 november. Rob de Best zal hier de ‘geheimen en valkuilen’ rondom het creatie- en manifestatieproces behandelen en je een aantal specifieke integratie-oefeningen leren die je helpen bij het manifesteren.

 

 

Call Now Button