De Wet van Sinterklaas 3e druk

Van 163 wetenschappelijke onderzoeken naar 1 boek naar 1 blog naar 1 conclusie:

Meer veerkracht, meer gevoel van vrijheid en levenslust? Ik ben er heilig van overtuigd dat negatieve emoties een essentiële rol spelen als je dat niet kunt ervaren. Net als dat ik er heilig van overtuigd ben dat ze eenvoudig zijn op te sporen en te neutraliseren. Deze laatste overtuiging is op basis van ruim 20 jaar ervaring als ‘coachapeut’, de eerste is op basis van een idee dat ik heb overgenomen uit de filosofische traditie van de Vierde Weg. Waarmee mijn ervaring dus feitelijk een praktische poging was om het idee te onderzoeken.

Emoties… ze hebben al jaren mijn belangstelling en interesse. Vreemd genoeg kennen we (nog) geen emologen. De medische specialisaties richten zich of op het brein of op het lichaam, maar opvallend genoeg niet op wat die twee met elkaar verbindt. Omwille van mijn interesse kon ik dan ook niet om het boek ‘Het Emotionele DNA’ heen van de onvolprezen Prof. Dr. Pierre Capel. Academicus als hij is, dook hij in 163 onderzoeken over wat stress en ontspanning met je doet. Stress hier als containerbegrip voor het hele scala aan emoties die te koste gaan van levensvreugde.

Wat Onvruchtbaarheid, Aderverkalking, Fybromyalgie, Tumoren, Depressie, Diabetes en Burn-out met elkaar te maken hebben? Stress. In zijn boek beschrijft Capel glashelder wat er zoal in de verschillende breindelen gebeurt, welke stoffen waar worden aangemaakt, welke werking ze hebben op ons systeem. Gedetailleerd tot op celniveau. Dat ‘stress’ ten koste ging van energie en levensvreugde, zal voor niemand een verassing zijn. Dat stress ook tot fysieke klachten kan leiden, zoals rug- en nekpijn, weten we ook wel. Maar dat het dus zo erg kan worden? Ja, dus.

Omdat ik geen medicus ben, ben ik altijd verre gebleven van fysieke klachten. Mijn benadering is een combinatie van ‘een goed gesprek’ met wat oefeningen (coach) en waar nodig aangevuld met acupressuur, shiatsu en nog wat meer therapeutische kunsten. Ik geloof in deze benadering van primair zelf leren doen en waar je zelf niet bij kan mag even geholpen worden. De oefeningen van het programma ‘counting’ hebben in die zin zeker hun waarde bewezen en werkzaamheid aangetoond, maar je zult ze zelf moeten doen.

Ook deze schoenmaker blijft bij zijn leest. Ik ga me vanuit mijn praktijk niet richten op fysieke aandoeningen. Wel heeft het lezen van dit boek me nog dieper overtuigd van hoe belangrijk het is om iets met stress te doen voordat je lijf je vertelt dat het nu grondig mis is. Helaas heb ik daarbij ook de ervaring dat mensen die (zichtbaar) last hebben van stress doorgaans denken dat het wel weer overgaat, dat het wel meevalt, dat het wel weer goed komt als ze maar weer even op vakantie kunnen of denken dat het voorbij gaat als de omstandigheden maar veranderen… Hoeveel mensen hebben nu medische behandeling nodig omdat ze de omstandigheden de schuld gaven van hun stress? Hoeveel omdat ze dachten dat twee weken Bonaire voldoende compensatie zou zijn?

Onwillekeurig komt een aanwijzing van Ouspensky bij me boven: ‘Gevoel zit in jou, niet in de omstandigheden die dat gevoel oproepen’. Stress zit niet in omstandigheden, maar in de betekenis die je aan die omstandigheden geeft. Aangezien je zelf die betekenis gegeven hebt, ben jij ook degene die die betekenis kan veranderen. Daar even hulp bij vragen is niet gek. Veel ‘betekenissen’ zitten op onbewust niveau en de reactie vanuit je emotionele breindelen is 30.000 keer sneller dan dat je bewust kunt waarnemen. Gelukkig biedt je lijf hier dan ook weer de ingang naar de oplossing van (onbewuste) stress. Van bewust worden van onnodige spierspanning met shiatsu tot en met gebruik maken van je DNA op het niveau van cel-geheugen (kinesiologie).

De conclusie? Wacht niet tot je klachten je vertellen dat er iets mis is. Zorg niet alleen voor goede voeding en voldoende beweging maar doe ook eens per half jaar of zo een Alignment Check and Balance om fysiek, mentaal en emotioneel weer helemaal in balans te komen.

Het leven als leermeester?

Het leven als leermeester?

(Achtergrondinformatie bij de jaartraining Define Your Future Self)

Wat moet je met jezelf aan in dit tijdsgewricht? Dat de behoefte aan zingeving toeneemt is wel duidelijk. Ik meen dat het huidige tijdsbeeld vraagt, zo niet schreeuwt om een nieuwe en vooral duidelijke en bruikbare set met waarden, principes en uitgangspunten die tegemoet komen aan onze verlangens zowel in de buitenwereld – de 3-dimensionale wereld waarin we dingen doen – als in onze binnenwereld – de voor anderen onzichtbare wereld waarin we betekenis geven aan alles dat we ervaren, met inbegrip van onszelf. En er is geen enkele reden te bedenken waarom we het niet goed zouden mogen hebben zowel op materieel en op spiritueel gebied.

 

Maar dan? Vanaf de jaren ’60 hebben zo ongeveer alle stromingen hun weg naar het westen gevonden, van sjamanisme tot en met het boeddhisme en alles wat daar tussen of buiten ligt. Voor wie niet overtuigd religieus is, is het een esoterische kermis geworden waar je tal van fragmenten vanuit welke traditie dan ook krijgt aangeboden. Waar je wel een warm gevoel kunt krijgen van gelijkgestemden met een hoog knuffelgehalte die het eigenlijk ook niet weten. En talloze goeroes en auteurs van bestsellers die je vertellen hoe je zou moeten leven. Wat wel duidelijk is, is dat de ‘gewone wereld’ niet deugt. Dat het de verkeerde kant is op gegaan en dat ze blij zijn dat ze daar afstand van genomen hebben. Wat op zich ook niet vreemd is als je kijkt naar de drie traditionele wegen van verdergaande menselijke ontwikkeling.

Verdergaande ontwikkeling: Drie wegen

Traditioneel kennen we de weg van de fakir die gericht is op volkomen beheersing van het fysiek. Niks mis mee en oefenvormen als yoga en tai chi zijn dan ook best populair geworden. Al doen spijkerbedden het vooralsnog wat minder goed hier. De tweede weg is die van de monnik die volkomen controle zoekt over zijn emoties. Devotie is dan het devies en bidden de manier waarop. Hoewel de Christelijke traditie nogal heeft ingeboet, ligt deze weg wel het meest dicht bij de westerse cultuur. En de derde weg is die van de yogi, die volkomen beheersing van het mentale nastreeft. Zo kennen hier het idee van meditatie, en je gedachten stilleggen.

Kenmerkend voor alle drie de wegen is de focus op volkomen beheersing van één van de drie intelligenties waarover we beschikken, fysiek, emotioneel en mentaal en de andere twee ondergeschikt worden gemaakt. Een ander kenmerk is het afwenden van, of in ieder geval het ondergeschikt maken van het normale maatschappelijke leven. Met als gevolg dat sommige oefeningen wel een plaats krijgen in het dagdagelijkse programma, maar dat de materiele en de spirituele werelden gescheiden blijven. Stoor me niet als ik aan het mediteren ben!

Of toch een vierde?

Ja, er is ook nog een vierde. Deze gaat uit van de gelijktijdige ontwikkeling van alle drie intelligenties en de verbetering van hun samenwerking. En… niet door afzondering van de gewone wereld maar juist door volledige participatie. Daarmee lijkt de filosofische traditie van de Vierde Weg het passende antwoord te zijn op wat we met onszelf aan moeten in dit tijdsgewricht. In de kern komt deze benadering er op neer dat ‘het gewone leven’ je leermeester wordt. Er zijn dus geen goeroes die je kunt volgen, wel mensen die zelf voldoende ervaring hebben en die je op weg kunnen helpen. Wat het met de andere drie wegen gemeen heeft is het idee dat we zoals we geboren, opgevoed en maatschappelijk functioneren slechts een fractie van ons potentieel gebruiken. Of zoals gezegd wordt: we beschikken over een villa, maar we leven in de kelder.

Een paar principes van deze weg uitgelicht:

 • Maak het leven je leermeester: doe wat gevraagd wordt (en stel het niet uit tot morgen)
 • Zelf verifiëren. Niets zomaar aannemen omdat het in een boek staat of omdat iedereen hetzelfde zegt.
 • “The good housekeeper” is het startpunt: Verantwoordelijkheid kunnen nemen voor je eigen bestaan. Zorgen voor de mensen (en dieren) die afhankelijk van je zijn, zelf zorgen dat je spullen in orde zijn en onderhouden worden, je administratie op orde hebben en je belasting op tijd betalen.
 • Het is geen religie maar respecteert alle religies. Boeddha, Lama, Christus en Mohammed zijn zowel gelijk belangrijk als complementair.
 • Gevoel zit in jou, niet in de omstandigheden die dat gevoel oproepen: verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gevoel en beleving en dit niet projecteren op anderen.
 • Je zult eerst een sterke persoonlijkheid moeten ontwikkelen om daarna verder te kunnen.

De traditie van de Vierde Weg sluit niet alleen naadloos aan op wat er momenteel speelt, het is ook een ‘rijke’ traditie. Door de, relatief recente, opleving van een kleine eeuw geleden is de (uitgebreide) literatuur in een taal die dicht bij ons ligt. De belangrijkste boeken zijn ook nog gewoon verkrijgbaar. En gelukkig zijn er nog veel oefeningen ongeschonden bewaard gebleven, al zul je die niet snel in boeken vinden.

Op 10 maart start de jaartraining Define Your Future Self. Deze is volkomen in overeenstemming met de uitgangspunten van de Vierde Weg. In deze training krijg je alles aangeboden om ook jouw leven tot je leermeester te maken. Je bent welkom.

Hoe verborgen emoties ongemerkt je leven kunnen vergallen…

Hoe verborgen emoties ongemerkt je leven kunnen vergallen…

-en hoe je de signalen van je lichaam kunt gebruiken om er geen last meer van te hebben-

Soms gaat het in je leven niet zoals je het graag zou willen. Zelfs al ben je over het algemeen best tevreden dan kunnen er toch wat aspecten zijn waarbij je zoiets hebt van ‘mwah…’ En wat je ook al geprobeerd hebt om eraan te doen, het verandert niet. Wat je wilt bereiken lukt niet of waar je vanaf wilt blijft hardnekkig terugkomen.

Dikke kans dat dit met verborgen emoties te maken heeft. Verborgen emoties zijn namelijk verantwoordelijk voor tenminste 90% van je dagelijks doen en laten met inbegrip van je gedachten en beleving. Al je gewoonten worden in gang gezet door deze emoties en het is zelfs de basis van je karakter. Een eigenschap van deze emoties is dat ze bijna 30.000 keer sneller zijn dan ons normale bewustzijn. Overigens is er geen enkel bewustzijn nodig om gewoonten hun werk te laten doen. Gewoonten worden daardoor automatisch in gang gezet. Met als gevolg dat je vandaag hetzelfde doet, voelt en denkt als gisteren en morgen hetzelfde doet, voelt en denkt als vandaag. En je omstandigheden van vandaag hetzelfde zullen zijn als die van gisteren en als die van morgen.

Om te begrijpen hoe je deze verborgen emoties kunt detecteren en vervolgens kunt neutraliseren, is het belangrijk om een paar dingen over jezelf te weten. Om te beginnen met het feit dat je niet over slechts één stel hersenen beschikt, maar over drie: je hebt een mentaal brein (denken) een motorisch brein (bewegen) en een emotioneel brein (beleven). Ze maken alle drie gebruik van hetzelfde lichaam, maar helaas… ze werken niet altijd samen. Daaronder zit ook nog een vierde brein: je instinctieve brein oftewel het automatische functioneren van hartslag, bloedsomloop, spijsvertering, ademhaling enzovoort. Dit instinctieve brein is identiek aan dat van alle andere gewervelde bewoners van deze planeet. En dit brein is de bron van je verborgen emoties. Vergelijk de snelheid van werking van je instinctieve brein met een kniereflex: de beweging is al gebeurd voor je het beseft.

Je instinctieve brein is al volledig in functie vanaf het moment dat je geboren bent, samen met je motorische brein. Het motorisch brein leert door kopiëren en imiteren en is tot je 9e jaar dominant. Het fundament van je karakter of persoonlijkheid is al gevormd zo rond je derde jaar. In je karakter zit een dominante drijfveer wat een voorspelbaar pakket aan voorkeuren en vermijding met zich meeneemt.

En… voorkeuren en vermijdingen hebben alles te maken met emoties: rudimentair zijn er ook maar twee: vanaf het moment dat je leeft verdeel je alles wat je meemaakt in prettig of onprettig. En omdat alleen je instinctieve brein volledig functioneert worden al die impressies ook daar opgeslagen, voor de rest van je leven bewaard en geactiveerd zodra er ook maar iets gebeurt dat een herinnering oproept.

 Je instinctieve brein is de basis van je leven en de functie is dan ook levensbehoud. Hierin onderscheiden we ons in niets van alles dat op deze planeet bestaat. Alles dat beweegt is op zoek naar warmte, voedsel, ruimte en een kans om een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de soort. Hier komen dan ook de basisemoties vandaan:

 • Angst voor een gebrek aan warmte, voedsel of lucht.
 • Woede zich uitend in territoriumdrift en lijfsbehoud.
 • Zelfschaamte gekoppeld aan het aantrekkelijk zijn voor het andere geslacht om een bijdrage te kunnen leveren aan het in stand houden van de soort.

Dat we ze niet kunnen waarnemen, betekent allerminst dat ze er niet zijn en voor een wezenlijk deel ons leven bepalen. Emoties zijn de energieleveranciers van onze gewoonten, met inbegrip van wat we ons karakter noemen. Je zult dus op zoek moeten naar op welke manier verborgen emoties zich laten zien in je doen en laten, je oordelen en je veroordelingen en je voorkeuren en vermijdingen.

Kijk bijvoorbeeld eens naar jaloezie en onderzoek bij jezelf in welke situaties je jaloezie voelt of voelde opkomen. Probeer je zo’n situatie levendig voor de geest te halen en onderzoek dan waar in je lijf er een spanning ontstaat, verstarren je kaken? Trek je je mondspieren samen? De spieren rondom je ogen? Gaat je ademhaling sneller? Dieper of juist oppervlakkiger? Je schouders? Je handen? Ga je met je voeten bewegen? Druk op je borst? Knoop in je buik? Enzovoort. Alleen onderzoeken, vooral niet wegdrukken! Je zult dan merken als je die spanning – bijvoorbeeld het samentrekken van je mondspieren – echt wilt onderzoeken dat die spanning ‘als vanzelf’ verdwijnt, vaak vanzelf gevolgd door een diepe ademhaling. Met het verdwijnen van die spanning wordt de emotie geneutraliseerd en kan die dus minder snel en uiteindelijk helemaal niet meer getriggerd worden. Dit geeft een vrijheid om je reactie te kiezen in situaties die ‘vroeger’ altijd lastig waren.

Zo kun je (om te beginnen) het hele rijtje hieronder afgaan…

 • Jaloezie
 • Verdachtmaking
 • Afgunst
 • Zelfmedelijden
 • Wreedheid
 • Kwaadaardigheid
 • Bitterheid
 • Lichtgeraaktheid
 • Spijt
 • Machtswellust
 • Gierigheid
 • Wantrouwen
 • Cynisme
 • Geweld
 • Zelfbeklag
 • Kritiek
 • Feeksachtig
 • Zorgen (maken)
 • Walging
 • Verwarring
 • Zeuren
 • Minachting
 • Vernielzucht
 • Het slechtste zien
 • Onverenigbaarheid
 • Gevoel van falen
 • Zelfminachting
 • Ruziezoekend
 • Wrok
 • Haast
 • Wanhoop
 • Wroeging
 • Twijfel
 • Slechte wil
 • Schuldgevoel
 • Onverschilligheid
 • Teleurstelling
 • Onzekerheid
 • Schaamte
 • En tenslotte:
 • Angst en woede – met die kanttekening dat deze ook functioneel kunnen zijn mits er een daadwerkelijke levensbedreiging is. Maar dan ook uitsluitend voor dat moment.

Verborgen emoties. Ze zetten de filmpjes, verhaaltjes en ‘dialogen’ aan in je denken. Ze zoeken erkenning. Ze zoeken redenen om te blijven en gevoed te worden. Natuurlijk mag je ze koesteren, maar ze bepalen dan zowel je denken, je doen en laten en hoe jij je leven ervaart.

Om verborgen emoties te neutraliseren kun je het beste gebruik maken van het feit dat je emotionele brein de ‘kleine spiertjes’ in je lichaam aanstuurt. Omdat ze allemaal zijn terug te voeren op het instinctieve brein, geeft iedere emotie een ‘vecht-, vlucht- of freeze-respons. Spieren spannen zich, hartslag gaat omhoog enzovoort: het lichaam maakt zich klaar voor actie. Deze kleine spiertjes zijn vooral goed merkbaar en zichtbaar in je gezicht. Dat is ook de reden waardoor we aan iemands gezicht vaak kunnen zien hoe hij of zij zich voelt.

Ditzelfde kun je natuurlijk doen als je iets meemaakt dat direct een fysieke sensatie veroorzaakt: onderzoeken! Breng je volledige aandacht naar, of nog beter in, die sensatie en bestudeer het. Niet analyseren! Als er gedachten bij opkomen is dat prima, bekijk ze maar ga er niet in mee en probeer de sensatie ook niet te labelen als een bepaalde emotie.

Dit bovenstaande is wat je zelf al kunt doen. Soms zitten verborgen emoties wat dieper verstopt waardoor een specifiek hierop gerichte coaching-sessie nodig is. Als je er zelf niet helemaal uitkomt, bel dan gewoon even voor een afspraak.

Meer weten? Bestel “Bekijk Het” op https://www.bravenewbooks.nl/site/index.php?r=userwebsite/index&id=rob_debest/bookdetails/256179

Call Now Button