De Wet van Sinterklaas 3e druk

Van 163 wetenschappelijke onderzoeken naar 1 boek naar 1 blog naar 1 conclusie:

Meer veerkracht, meer gevoel van vrijheid en levenslust? Ik ben er heilig van overtuigd dat negatieve emoties een essentiële rol spelen als je dat niet kunt ervaren. Net als dat ik er heilig van overtuigd ben dat ze eenvoudig zijn op te sporen en te neutraliseren. Deze laatste overtuiging is op basis van ruim 20 jaar ervaring als ‘coachapeut’, de eerste is op basis van een idee dat ik heb overgenomen uit de filosofische traditie van de Vierde Weg. Waarmee mijn ervaring dus feitelijk een praktische poging was om het idee te onderzoeken.

Emoties… ze hebben al jaren mijn belangstelling en interesse. Vreemd genoeg kennen we (nog) geen emologen. De medische specialisaties richten zich of op het brein of op het lichaam, maar opvallend genoeg niet op wat die twee met elkaar verbindt. Omwille van mijn interesse kon ik dan ook niet om het boek ‘Het Emotionele DNA’ heen van de onvolprezen Prof. Dr. Pierre Capel. Academicus als hij is, dook hij in 163 onderzoeken over wat stress en ontspanning met je doet. Stress hier als containerbegrip voor het hele scala aan emoties die te koste gaan van levensvreugde.

Wat Onvruchtbaarheid, Aderverkalking, Fybromyalgie, Tumoren, Depressie, Diabetes en Burn-out met elkaar te maken hebben? Stress. In zijn boek beschrijft Capel glashelder wat er zoal in de verschillende breindelen gebeurt, welke stoffen waar worden aangemaakt, welke werking ze hebben op ons systeem. Gedetailleerd tot op celniveau. Dat ‘stress’ ten koste ging van energie en levensvreugde, zal voor niemand een verassing zijn. Dat stress ook tot fysieke klachten kan leiden, zoals rug- en nekpijn, weten we ook wel. Maar dat het dus zo erg kan worden? Ja, dus.

Omdat ik geen medicus ben, ben ik altijd verre gebleven van fysieke klachten. Mijn benadering is een combinatie van ‘een goed gesprek’ met wat oefeningen (coach) en waar nodig aangevuld met acupressuur, shiatsu en nog wat meer therapeutische kunsten. Ik geloof in deze benadering van primair zelf leren doen en waar je zelf niet bij kan mag even geholpen worden. De oefeningen van het programma ‘counting’ hebben in die zin zeker hun waarde bewezen en werkzaamheid aangetoond, maar je zult ze zelf moeten doen.

Ook deze schoenmaker blijft bij zijn leest. Ik ga me vanuit mijn praktijk niet richten op fysieke aandoeningen. Wel heeft het lezen van dit boek me nog dieper overtuigd van hoe belangrijk het is om iets met stress te doen voordat je lijf je vertelt dat het nu grondig mis is. Helaas heb ik daarbij ook de ervaring dat mensen die (zichtbaar) last hebben van stress doorgaans denken dat het wel weer overgaat, dat het wel meevalt, dat het wel weer goed komt als ze maar weer even op vakantie kunnen of denken dat het voorbij gaat als de omstandigheden maar veranderen… Hoeveel mensen hebben nu medische behandeling nodig omdat ze de omstandigheden de schuld gaven van hun stress? Hoeveel omdat ze dachten dat twee weken Bonaire voldoende compensatie zou zijn?

Onwillekeurig komt een aanwijzing van Ouspensky bij me boven: ‘Gevoel zit in jou, niet in de omstandigheden die dat gevoel oproepen’. Stress zit niet in omstandigheden, maar in de betekenis die je aan die omstandigheden geeft. Aangezien je zelf die betekenis gegeven hebt, ben jij ook degene die die betekenis kan veranderen. Daar even hulp bij vragen is niet gek. Veel ‘betekenissen’ zitten op onbewust niveau en de reactie vanuit je emotionele breindelen is 30.000 keer sneller dan dat je bewust kunt waarnemen. Gelukkig biedt je lijf hier dan ook weer de ingang naar de oplossing van (onbewuste) stress. Van bewust worden van onnodige spierspanning met shiatsu tot en met gebruik maken van je DNA op het niveau van cel-geheugen (kinesiologie).

De conclusie? Wacht niet tot je klachten je vertellen dat er iets mis is. Zorg niet alleen voor goede voeding en voldoende beweging maar doe ook eens per half jaar of zo een Alignment Check and Balance om fysiek, mentaal en emotioneel weer helemaal in balans te komen.

Hoe verborgen emoties ongemerkt je leven kunnen vergallen…

Hoe verborgen emoties ongemerkt je leven kunnen vergallen…

-en hoe je de signalen van je lichaam kunt gebruiken om er geen last meer van te hebben-

Soms gaat het in je leven niet zoals je het graag zou willen. Zelfs al ben je over het algemeen best tevreden dan kunnen er toch wat aspecten zijn waarbij je zoiets hebt van ‘mwah…’ En wat je ook al geprobeerd hebt om eraan te doen, het verandert niet. Wat je wilt bereiken lukt niet of waar je vanaf wilt blijft hardnekkig terugkomen.

Dikke kans dat dit met verborgen emoties te maken heeft. Verborgen emoties zijn namelijk verantwoordelijk voor tenminste 90% van je dagelijks doen en laten met inbegrip van je gedachten en beleving. Al je gewoonten worden in gang gezet door deze emoties en het is zelfs de basis van je karakter. Een eigenschap van deze emoties is dat ze bijna 30.000 keer sneller zijn dan ons normale bewustzijn. Overigens is er geen enkel bewustzijn nodig om gewoonten hun werk te laten doen. Gewoonten worden daardoor automatisch in gang gezet. Met als gevolg dat je vandaag hetzelfde doet, voelt en denkt als gisteren en morgen hetzelfde doet, voelt en denkt als vandaag. En je omstandigheden van vandaag hetzelfde zullen zijn als die van gisteren en als die van morgen.

Om te begrijpen hoe je deze verborgen emoties kunt detecteren en vervolgens kunt neutraliseren, is het belangrijk om een paar dingen over jezelf te weten. Om te beginnen met het feit dat je niet over slechts één stel hersenen beschikt, maar over drie: je hebt een mentaal brein (denken) een motorisch brein (bewegen) en een emotioneel brein (beleven). Ze maken alle drie gebruik van hetzelfde lichaam, maar helaas… ze werken niet altijd samen. Daaronder zit ook nog een vierde brein: je instinctieve brein oftewel het automatische functioneren van hartslag, bloedsomloop, spijsvertering, ademhaling enzovoort. Dit instinctieve brein is identiek aan dat van alle andere gewervelde bewoners van deze planeet. En dit brein is de bron van je verborgen emoties. Vergelijk de snelheid van werking van je instinctieve brein met een kniereflex: de beweging is al gebeurd voor je het beseft.

Je instinctieve brein is al volledig in functie vanaf het moment dat je geboren bent, samen met je motorische brein. Het motorisch brein leert door kopiëren en imiteren en is tot je 9e jaar dominant. Het fundament van je karakter of persoonlijkheid is al gevormd zo rond je derde jaar. In je karakter zit een dominante drijfveer wat een voorspelbaar pakket aan voorkeuren en vermijding met zich meeneemt.

En… voorkeuren en vermijdingen hebben alles te maken met emoties: rudimentair zijn er ook maar twee: vanaf het moment dat je leeft verdeel je alles wat je meemaakt in prettig of onprettig. En omdat alleen je instinctieve brein volledig functioneert worden al die impressies ook daar opgeslagen, voor de rest van je leven bewaard en geactiveerd zodra er ook maar iets gebeurt dat een herinnering oproept.

 Je instinctieve brein is de basis van je leven en de functie is dan ook levensbehoud. Hierin onderscheiden we ons in niets van alles dat op deze planeet bestaat. Alles dat beweegt is op zoek naar warmte, voedsel, ruimte en een kans om een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de soort. Hier komen dan ook de basisemoties vandaan:

 • Angst voor een gebrek aan warmte, voedsel of lucht.
 • Woede zich uitend in territoriumdrift en lijfsbehoud.
 • Zelfschaamte gekoppeld aan het aantrekkelijk zijn voor het andere geslacht om een bijdrage te kunnen leveren aan het in stand houden van de soort.

Dat we ze niet kunnen waarnemen, betekent allerminst dat ze er niet zijn en voor een wezenlijk deel ons leven bepalen. Emoties zijn de energieleveranciers van onze gewoonten, met inbegrip van wat we ons karakter noemen. Je zult dus op zoek moeten naar op welke manier verborgen emoties zich laten zien in je doen en laten, je oordelen en je veroordelingen en je voorkeuren en vermijdingen.

Kijk bijvoorbeeld eens naar jaloezie en onderzoek bij jezelf in welke situaties je jaloezie voelt of voelde opkomen. Probeer je zo’n situatie levendig voor de geest te halen en onderzoek dan waar in je lijf er een spanning ontstaat, verstarren je kaken? Trek je je mondspieren samen? De spieren rondom je ogen? Gaat je ademhaling sneller? Dieper of juist oppervlakkiger? Je schouders? Je handen? Ga je met je voeten bewegen? Druk op je borst? Knoop in je buik? Enzovoort. Alleen onderzoeken, vooral niet wegdrukken! Je zult dan merken als je die spanning – bijvoorbeeld het samentrekken van je mondspieren – echt wilt onderzoeken dat die spanning ‘als vanzelf’ verdwijnt, vaak vanzelf gevolgd door een diepe ademhaling. Met het verdwijnen van die spanning wordt de emotie geneutraliseerd en kan die dus minder snel en uiteindelijk helemaal niet meer getriggerd worden. Dit geeft een vrijheid om je reactie te kiezen in situaties die ‘vroeger’ altijd lastig waren.

Zo kun je (om te beginnen) het hele rijtje hieronder afgaan…

 • Jaloezie
 • Verdachtmaking
 • Afgunst
 • Zelfmedelijden
 • Wreedheid
 • Kwaadaardigheid
 • Bitterheid
 • Lichtgeraaktheid
 • Spijt
 • Machtswellust
 • Gierigheid
 • Wantrouwen
 • Cynisme
 • Geweld
 • Zelfbeklag
 • Kritiek
 • Feeksachtig
 • Zorgen (maken)
 • Walging
 • Verwarring
 • Zeuren
 • Minachting
 • Vernielzucht
 • Het slechtste zien
 • Onverenigbaarheid
 • Gevoel van falen
 • Zelfminachting
 • Ruziezoekend
 • Wrok
 • Haast
 • Wanhoop
 • Wroeging
 • Twijfel
 • Slechte wil
 • Schuldgevoel
 • Onverschilligheid
 • Teleurstelling
 • Onzekerheid
 • Schaamte
 • En tenslotte:
 • Angst en woede – met die kanttekening dat deze ook functioneel kunnen zijn mits er een daadwerkelijke levensbedreiging is. Maar dan ook uitsluitend voor dat moment.

Verborgen emoties. Ze zetten de filmpjes, verhaaltjes en ‘dialogen’ aan in je denken. Ze zoeken erkenning. Ze zoeken redenen om te blijven en gevoed te worden. Natuurlijk mag je ze koesteren, maar ze bepalen dan zowel je denken, je doen en laten en hoe jij je leven ervaart.

Om verborgen emoties te neutraliseren kun je het beste gebruik maken van het feit dat je emotionele brein de ‘kleine spiertjes’ in je lichaam aanstuurt. Omdat ze allemaal zijn terug te voeren op het instinctieve brein, geeft iedere emotie een ‘vecht-, vlucht- of freeze-respons. Spieren spannen zich, hartslag gaat omhoog enzovoort: het lichaam maakt zich klaar voor actie. Deze kleine spiertjes zijn vooral goed merkbaar en zichtbaar in je gezicht. Dat is ook de reden waardoor we aan iemands gezicht vaak kunnen zien hoe hij of zij zich voelt.

Ditzelfde kun je natuurlijk doen als je iets meemaakt dat direct een fysieke sensatie veroorzaakt: onderzoeken! Breng je volledige aandacht naar, of nog beter in, die sensatie en bestudeer het. Niet analyseren! Als er gedachten bij opkomen is dat prima, bekijk ze maar ga er niet in mee en probeer de sensatie ook niet te labelen als een bepaalde emotie.

Dit bovenstaande is wat je zelf al kunt doen. Soms zitten verborgen emoties wat dieper verstopt waardoor een specifiek hierop gerichte coaching-sessie nodig is. Als je er zelf niet helemaal uitkomt, bel dan gewoon even voor een afspraak.

Meer weten? Bestel “Bekijk Het” op https://www.bravenewbooks.nl/site/index.php?r=userwebsite/index&id=rob_debest/bookdetails/256179

negatieve emoties op een rijtje…

“Stress” gebruik ik als containerbegrip voor het hele scala aan negatieve emoties. Voor de nuance heb ik een aantal negatieve emoties op een rijtje gezet. Het zal niet moeilijk zijn om in te zien dat het leven van verruit de meeste mensen gereguleerd, gecontroleerd en uiteindelijk geruïneerd wordt door een of meerdere negatieve emoties:

Jaloezie

Verdachtmaking

Afgunst

Zelfmedelijden

Wreedheid

Kwaadaardigheid

Bitterheid

Lichtgeraaktheid

Spijt

Machtswellust

Gierigheid

Wantrouwen

Cynisme

Geweld

Zelfbeklag

Kritiek

Feeksachtig

Zorgen (maken)

Walging

Verwarring

Zeuren

Minachting

Vernielzucht

Het slechtste zien

Onverenigbaarheid

Gevoel van falen

Zelfminachting

Ruziezoekend

Wrok

Haast

Wanhoop

Wroeging

Twijfel

Slechte wil

Schuldgevoel

Onverschilligheid

Teleurstelling

Onzekerheid

Schaamte

En tenslotte:

Angst en woede – met die kanttekening dat deze ook functioneel kunnen zijn mits er een daadwerkelijke levensbedreiging is. Maar dan ook uitsluitend voor dat moment.

Negatieve gevoelens. Ze zetten de filmpjes, verhaaltjes en ‘dialogen’ aan in je denken. Ze zoeken erkenning. Ze zoeken redenen om te blijven en gevoed te worden. Natuurlijk mag je ze koesteren, maar ze bepalen dan zowel je denken als je doen en laten. Luister maar naar wat mensen over zichzelf zeggen als ze negatief zijn: “Ik ben …. (vul maar in).

Of toch liever zelf de regie over je leven voeren en negatieve emoties geen rol meer laten spelen? Maak dan nu een afspraak voor een training waarin je in drie weken leert om er effectief mee af te rekenen.

Hou jij je professioneel bezig met stressmanagement  www.makeyourselfcount.com

Hou jij je professioneel bezig met het coachen op stressmanagement van anderen?

–       Wil je een methode leren waardoor je anderen kunt trainen om in drie weken geen last meer van negatieve emoties te hebben?

–       Geef je dan nu op voor de Zomercursus ‘Counting’. Bel of app Rob de Best op 0653 266 360 of stuur een mail naar robdebest@mac.com

Meer weten? Kijk op www.makeyourselfcount.com

 

 

 

 

 

Waarom de meeste anti-stress methoden wel goed zijn maar niet goed werken…

Stress maakt dat we minder slimme beslissingen nemen, dat we ons egoïstischer gedragen en, zoals recent aangetoond, versnelt stress ook het verouderingsproces. Eigenlijk is er geen enkel argument te bedenken waarom je niet van stress af zou willen. Echter, als je kijkt naar het groeiend aantal mensen met stress en burnout dan lijkt dat steeds minder goed te lukken. Waar ligt dit nu aan?

Voor een deel heeft dit te maken met het idee dat we denken dat stress wordt veroorzaakt door iets buiten ons. Bijvoorbeeld door onze drukke baan, door het (moeilijke) gedrag van anderen of door tijdgebrek. Dit klopt niet. Stress zit in ons zelf. Dit is goed nieuws want dit maakt dat jij alleen er ook iets aan kunt doen.

Ook lijken de meest genoemde remedies tegen stress lang niet altijd het gewenste effect te hebben. Yoga, meditatie, mindfulness, boswandelingen, muziek luisteren, tai chi en gedragsverandering zijn veruit het meest populair als je zoekt naar manieren om te ontspannen. Sommige methoden zijn zelfs wetenschappelijk onderzocht en laten inderdaad veranderingen in hersengolven en hormoonspiegels zien. Dus Eureka! zou je denken.

Helaas vragen veruit de meeste remedies om een (te) grote verandering van je dagindeling. Natuurlijk is het heerlijk om ’s morgens een half uur te mediteren, maar om daar de wekker (nog) eerder voor af te laten gaan, is voor de meeste mensen niet haalbaar. Nog even los van het feit dat het effect van die meditatie vrijwel direct voorbij is als het tegenzit met het verkeer naar je werk of als je chagrijnig wordt van de regenbui onderweg naar het station.

Laten we eerlijk zijn. Voor vrijwel iedereen die werkt blijft er weinig ruimte over in de agenda. Zeker als je ook nog jonge kinderen hebt. Als er al geen gekke dingen gebeuren, ben je zo rond een uur of 9 ’s avonds klaar. Een aflevering Netflix en blij dat je naar bed mag. Hoe goed boswandelingen ook zijn, ik zou je niet graag ’s avonds nog het bos in sturen. Yoga en Tai chi is heerlijk om te doen. Maar ook dat kost tijd en het is al helemaal niet effectief als je je moet haasten om op tijd in de yogaklas te zijn.

Veel anti-stress methoden vinden ook hun oorsprong in Oosterse tradities en hoe liberaal we onszelf in Nederland ook vinden, geldt hier toch het ‘wat de boer niet kent…’. De nuchterheid waar we om bekend staan, biedt weinig ruimte voor zweverigheid.

Toch is dit alles niet de belangrijkste reden waarom de meeste anti-stress methoden wel goed zijn maar onvoldoende werken. Het meest essentiële lijkt nog steeds stelselmatig over het hoofd te worden gezien, namelijk: stress is een emotie. Wij mensen hebben drie breinen: een mentaal brein, een emotioneel brein en een fysiek brein. Stress heeft dus alles met het emotionele brein te maken. En jazeker, via fysieke oefeningen als tai chi kun je het emotionele brein beïnvloeden. En via mentale oefeningen kun je ook het emotionele brein beïnvloeden. Maar het blijft slechts een tijdelijke beinvloeding waarvan het effect na de oefening doorgaans weer snel verdwenen is.

Wat er nu nodig is, is het leren samenwerken van alle drie de breinen tegelijkertijd. Het mooie is dat wanneer fysiek en mentaal samenwerken, het emotionele brein wel mee moet doen. Het is de metafoor van de wilde olifant (emotie) die links en rechts geflankeerd wordt door tamme olifanten waardoor het in het gareel blijft. Met als gevolg dat je niet meer meegesleept kunt worden door iets dat zich buiten jou afspeelt. Dus regie kunt blijven voeren over je reactie op die omstandigheden.

Hoe doe je dit?

De stress-methodiek van Counting bestaat uit een serie simpele oefeningen volledig gericht op het verbeteren van de gelijktijdige samenwerking van je drie breinen, waardoor er wel een duurzaam effect wordt bereikt. Een bewering die gestaafd wordt met ruim 15 jaar ervaring. Een fijne bijkomstigheid is ook dat deze oefeningen eenvoudig te integreren zijn in ieders normale dagpatroon. Je hebt er niets meer voor nodig dan jezelf en je kunt het op ieder moment en op iedere plaats toepassen.

–       Hou jij je professioneel bezig met het coachen op stressmanagement van anderen?

–       Wil je een methode leren waardoor je anderen kunt trainen om in drie weken geen last meer van negatieve emoties te hebben?

–       Geef je dan nu op voor de Zomercursus ‘Counting’. Bel of app Rob de Best op 0653 266 360 of stuur een mail naar robdebest@mac.com

Meer weten? Kijk op www.makeyourselfcount.com

Call Now Button