De Wet van Sinterklaas 3e druk

Define your Future Self – module 4

De vorming van een stevige persoonlijkheid is niet alleen belangrijk om je over de aarde te kunnen bewegen. Je hebt deze persoonlijkheid ook nodig als voeding voor de ontwikkeling van essentie. Vergelijk het met een ei: essentie is het eigeel, met daarin een bevruchte cel, het eiwit zijn je ervaringen, talenten en zeker ook je voorkeuren, vermijdingen en overtuigingen. De eierschaal is je karakter, het idee dat je over jezelf hebt. Bij elkaar is het een heel ei. Maar om daar een kuiken uit te laten komen moet het bebroed worden. De warmte (energie) die je nodig hebt om de fusie tussen essentie en persoonlijkheid op gang te brengen begint met de ‘strijd’ tegen identificaties.

Je persoonlijkheid heeft je gebracht tot waar je nu bent. Om verder te komen zal essentie ontwikkeld moeten worden. Alles dat met persoonlijkheid te maken heeft is per definitie egoïsme. Alles draait om ‘ik’ en het beeld dat ik van mijzelf heb, met inbegrip van eigendunk en mijzelf een beter mens vinden dan anderen, zelfliefde, ijdelheid, zelfgenoegzaamheid enzovoort. Net als Copernicus beweerde dat de zon niet om de aarde draait, is het passief maken van je persoonlijkheid het dienstbaar ervan maken aan ‘een groter geheel’. Wat wordt je rol in dit grotere geheel als jij je persoonlijkheid, met inbegrip van al je talenten en competenties, dienstbaar laat zijn? Deze vraag is in eerste instantie vrijwel onmogelijk te beantwoorden, doordat ‘ego’ zich die nieuwe rol van ‘altruïst’ maar al te graag toe-eigent. Er is dus inspiratie nodig, oftewel informatie uit wereld 12.

In deze module komen een aantal dingen samen: de theoretische kennis van het enneagram, de betekenis van de metafoor van de equipage en vooral het resultaat van de oefeningen die je tot dusver gedaan hebt. Het beeld van je Future Self kan dan verrassend zijn maar zal tegelijkertijd een beleving oproepen van ‘eigenlijk wist ik dit wel’.

Call Now Button