De Wet van Sinterklaas 3e druk

lunch and learn

De lunch & learn colleges zijn de inspiratiemomenten waarin je antwoorden krijgt op vragen over:

 • Je persoonlijke ontwikkeling
 • Omgaan met anderen (vooral die waar je moeite mee hebt)
 • Teamsamenstelling en samenwerking
 • Efficiënt en effectief managen van bedrijfsprocessen (je werk)
 • Succesvol veranderingen op gang brengen en implementeren
 • Effectief elimineren van onnuttige stress

Met ruimte voor ‘specials’ als:

 • Basis enneagram
 • Meer resultaat met minder inspanning (sales)
 • Enneagram en astrologie
 • Milenials: ik ben rond de 20 en weet eigenlijk niet goed wat ik moet
 • Maturials: ik ben rond de vijftig en merk dat alles anders wordt
 • Hoe gebruik ik het enneagram als coach?
 • Stress: wat is het en hoe kom je ervan af?

Wie wars is van zweverigheid en ongefundeerde hypotheses en dus liever onderzoekt op basis van eigen observaties en gezond verstand, zal zich al snel aangetrokken voelen door het symbool van het enneagram. De cirkel met negen punten en negen lijnen die op een bepaalde manier steeds drie punten met elkaar verbinden. Wellicht zelf nog sterker: de kennis en wijsheid die gesymboliseerd wordt door het enneagram is onontbeerlijk om de puzzel ‘hoe iets in elkaar zit’ op te lossen.

Ik maak je tijdens deze colleges graag deelgenoot van mijn ontdekkingen en praktische toepassingen van het enneagram die ik de afgelopen 20 jaar gevonden heb. Het model fascineert me nog steeds en ik heb bij lange na niet het idee dat ik er alles van weet. Wat ik er inmiddels wel van weet, heeft mij geholpen om verdergaand inzicht te krijgen in mijzelf, in anderen en in hoe ‘de dingen gaan’. Voor de verificatie van mijn ideeën heb ik nog altijd hetzelfde criterium: “werkt het?” Theorie kan prachtig zijn, maar ik geloof vooral in praktische toepassingen die het leven eenvoudiger en plezieriger kunnen maken. En dat gun ik iedereen!

Het symbool van het enneagram… Er wordt van beweerd dat wie het werkelijk begrijpt geen andere kennis meer nodig heeft. Een boude bewering die ik een jaar of 20 geleden op waarheid ben gaan onderzoeken. En, eerlijk is eerlijk: het enneagram heeft inderdaad een verbluffende kennis in zich. Kennis die zich vooral ook praktisch laat toepassen. In de traditie waaraan dit symbool aan ontsproten is, is ‘het leven als leermeester’ een belangrijk principe. Geen goeroes, geen meesters, wel leren om zelfstandig te denken en te doen.

De – niet eens zo heel diep – verborgen kennis van het enneagram is dan ook toepasbaar op alles waar je dit leven mee te maken hebt: jezelf, andere mensen en alles wat je doet. Fascinerend is bijvoorbeeld dat de lijnen en punten van het enneagram een consistent karakter hebben waarbij de specifieke betekenis van die punten afhangt van de toepassing. Kennis van de ene toepassing levert daarmee direct meer kennis en inzicht op in alle andere toepassingen. Het is niet alleen ‘zo boven, zo beneden’ maar zeker ook ‘zo binnen, zo buiten’.

Zo gebruik je het psychologisch model om inzicht te krijgen in je eigen karakter en dat van anderen. De toepassing ervan is dan ook de basis voor je eigen ontwikkeling en daarbij alle gebieden waar mensen met elkaar te maken hebben: relaties, familie, bedrijven en landen. Dit model zou verplichte kost moeten zijn voor alle managers en HR-funcionarissen en is van harte aan te raden voor iedereen die een intieme relatie heeft of overweegt.

Het procesmodel geeft het hele traject weer van inspiratie tot en met realisatie. Je gebruikt bij de planning en uitvoering van projecten, en ook om te onderzoeken waar een bestaand proces hapert of meer energie kost dan nodig is. Anders gezegd: als de werkelijke resultaten niet zijn wat je ervan verwacht had, dan zit er iets mis in het proces. Waarbij volledigheidshalve vermeld dat dit niet alleen over bedrijfsprocessen gaat, maar ook onverkort van toepassing is op ‘De Wet van Sinterklaas’.

Het enneagram als model van één mens is voor de gevorderde zelfonderzoeker. Er kan een moment in je leven komen waarop je jezelf afvraagt ‘waar het allemaal over gaat’, de existentiële vragen. Waar sommigen genoegen nemen met een of andere leer of traditie die de oorzaak en reden van zowel de schepping als van ons bestaan daarin verklaart, zijn er anderen die er geen heil in zien om anderen te citeren maar dit liever zelf onderzoeken. Vaak begint dit met het zich afvragen wat religies en filosofieën met elkaar gemeen hebben en wat de functie ervan is.

Kijkend naar de toepassingen van het enneagram die zover reiken als het leven zelf, mag dit symbool een gebruiksaanwijzing voor het leven worden genoemd. Een gebruiksaanwijzing die je eigenlijk van je ouders had moeten krijgen voor je 18e verjaardag. Alleen… de ouders waren vergeten dat deze bestond, net als de ouders van je ouders van je grootouders het al vergeten waren.

De meest gehoorde feedback in alle cursussen, trainingen en seminars die ik de afgelopen 20 jaar heb ontvangen was ‘als ik dit maar eerder geweten had dan was mijn leven veel gemakkelijker geweest’. Ik kan daar volledig mee instemmen; dat idee had ik zelf immers ook meermalen toen ik mij verdiepte in de ‘verborgen’ wijsheden van het enneagram. Ik had er al ruim 40 rondjes om de zon opzitten toen ik mijn eerste cursus volgde. En in die 40 jaar ben ik echt wel vaak genoeg in hindernissen en valkuilen terecht gekomen die ik eenvoudig had kunnen vermijden als ik het enneagram pakweg op mijn 20ste had leren kennen.

Graag tot ziens!

Call Now Button