De Wet van Sinterklaas 3e druk

teamscan

Wat is de Teamscan?

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden – maar welke kies je…? Met de MYC-Teamscan kies je voor een gemakkelijk begaanbare weg zonder omwegen. Je krijgt inzicht in de krachtenverdeling van je team en de complementaire talenten van je teamleden onderling. Met de uitkomsten van de DBC Teamscan creëer je voor jezelf de keuze welke weg je met dit team optimaal kunt bewandelen om je doelstellingen te behalen. Voor je team schep je de opmaat naar mede-eigenaarschap van die uitdagingen. Dat valt en staat immers met hun beleving van jouw waardering voor en erkenning van hun bijdrage.

Na de intake door Rob de Best vullen jouw teamleden de MYC-Onlline vragenlijst in (dat kost ongeveer dertig minuten). Na een week volgt de bespreking met Rob van zijn analyse, met jou en/of met je team. De testresultaten leveren namelijk een scala aan informatie op die op velerlei wijzen te gebruiken is.

Wat is het wel en wat is het niet

De MYC Teamscan is uniek door zijn eenvoud, snelheid en doeltreffendheid. Geen zware consultancy, wel snel overzicht krijgen van de gebieden waar je je aandacht eerst op moet richten. Waar problemen dreigen te ontstaan voor je team en de individuele leden daarvan.

Zie het als een nulmeting, een inventarisatie op basis waarvan je je positie, prioriteiten en acties kunt bepalen. De uitkomsten zijn actie- en resultaatgericht: wat kun je Doen in plaats van wat je moet Laten.

Je kunt je eigen observaties, vermoedens en gevoelens over hetgeen je team nodig hebt staven met de objectieve resultaten en analyse. Daarmee kun je je teamleden effectief de hulp verschaffen die ze van je mogen verwachten, en meer tijd overhouden voor je overige managementtaken.

De MYC Teamscan verschaft je zicht op de sterke en zwakke punten en de ontwikkelrichting van je team. Je ziet hoe klanten en andere bedrijfsonderdelen tegen jou en je team aankijken. Met de uitkomsten kun je gerichter kiezen aan welke oplossingen je gaat werken.

Met name in situaties waarin er meer van je team gevraagd wordt (denk bijvoorbeeld aan fusie, ingrijpende veranderingen, een tussensprint trekken, crisis, een veranderende omgeving, nieuwe doelstellingen, een team dat niet lekker loopt) is het belangrijk in één keer de juiste oplossingsrichting op te marcheren.

En dan…?

Je hebt zicht gekregen op de verschillende keuzes die je kunt maken. Bijvoorbeeld:

MYC 360° proces en cultuur

Drie sessies van 1 dagdeel met je team, op de werkvloer.

  1. Samen zicht krijgen op de teamcultuur en de consequenties die dat heeft. Het verschaft iedereen ook beeld van het eigen proces.
  2. Identificeren van blinde vlekken in het teamproces.
  3. Tenslotte worden de collectieve en individuele waarden in kaart gebracht en weet men hoe ze elkaar daar op kunnen aanspreken.

 

MYC KwartaalTransformatie

Normaal gesproken gaan veranderingen als vanzelf. Soms is de omgeving al veranderd zonder dat een team zich adequaat heeft kunnen aanpassen. Met dit uitgekiende en beproefde programma worden de deelnemers van het team uitgenodigd om zelf die verandering en verbetering te realiseren die voor henzelf, de organisatie en de klanten belangrijk is.

Individuele Coaching

Een individueel traject voor je medewerkers van zes sessies met een coach die is gespecialiseerd in het oplossen van spannings- en belevingsklachten. Veelal ook ingezet als burn out op de loer ligt.

Coaching ‘Lite’: Counting

De verkorte versie van het Individuele Coachingstraject, nu met drie sessies met een coach. Dit is vooral gericht op het effectief omgaan met onnuttige emoties zoals stress, onzekerheid, frustratie en op een betere balans werk/privé. Kan individueel worden ingezet of als interventie voor het hele team. Iedereen wil immers leuke collega’s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now Button