De Wet van Sinterklaas 3e druk

Training

Je emotie is allesbepalend voor hoe je je voelt, hoe je je leven ervaart. Effectief kunnen omgaan met negatieve emoties als stress, is daarmee de basis van ieders emotionele ontwikkeling. Deze vaardigheid zou, net als leren fietsen, deel uit moeten maken van onze opvoeding, maar op een of andere manier is dat (zeker in het Westen) in het vergeethoekje geraakt.

Counting is een training waarin je leert om effectief met emoties en gedachten om te gaan. Met als effect dat je tijdig stresssignalen kunt detecteren en oplossen voordat stress tot stressgedrag en/of stressklachten leidt. Niet alleen wordt de kans op uitval of verzuim als gevolg hiervan substantieel verminderd; wellicht nog belangrijker is dat je na deze training in staat bent om je dagelijkse activiteiten met meer ontspanning te doen. Dit heeft niet alleen een effect op je eigen werkplezier, maar vooral ook op je omgeving zowel privé als zakelijk. Hierdoor ontstaat een opwaartse spiraal waardoor ‘het leven’ steeds gemakkelijker blijkt te gaan.

De totale duur van de training is drie weken: iedere week een sessie van ongeveer anderhalf uur en een ‘trainingsbelasting’ van minder dan een kwartier per dag. Deze vraagt geen extra tijd, aparte plaats of bijzondere hulpmiddelen. Geleerd wordt achtereenvolgens om:

regie te voeren over je gedachten;
spanning op te merken in je lichaam;
de oorzaak van negatieve gedachten en spanning tijdig te detecteren en te neutraliseren;
minder tot geen last te hebben van stressgedrag van anderen.
Met als gevolg dat je:

beter in staat bent om regie te voeren over je leven;
rust kunt ervaren, ongeacht de omstandigheden;
meer focus hebt op wat belangrijk is;
effectiever functioneert;
meer tevreden bent met jezelf;
ontspannen en gefocust kunnen doen waar je goed in bent.

De cursus is luchtig qua toon en opzet, het onderwerp ‘stress’ is immers voor veel mensen bedreigend. Het is wel waar mensen last van kunnen hebben, maar niet iets waar ze gemakkelijk met leidinggevenden of collega’s over praten. De inhoud en toon is daarom meer in de zetting van het ontwikkelen van de emotionele intelligentie. Wie wil immers niet slimmer worden?

De tijdsduur van de cursus is anderhalf uur per sessie. De sessies lenen zich zowel door tijdsduur als door inhoud, uitstekend om gecombineerd te worden met een werkoverleg, afdelingslunch of werkmansborrel. Bij voorkeur worden de sessies op de werkplek gehouden. Dit heeft het voordeel van zo min mogelijk tijdsbeslag en vooral het behoud van de relatie met het werk.

De training kan zowel privé als in teamverband worden gevolgd. Incompany is idealiter de groepsgrootte maximaal 12 deelnemers. De investering in € bedraagt dan € 1.200,- per sessie. Per deelnemer is dat dan slechts € 300,- voor het gehele traject! [1] In privé is de investering € 680,- voor de training van drie sessies. Naast de contactmomenten is Rob de Best gedurende het gehele traject bereikbaar voor  vragen, voor persoonlijk advies en voor extra uitleg en ondersteuning bij de oefeningen.

[1] De kosten van uitval van een werknemer bedragen rond de € 230,- per dag (bron De Zaak).

Call Now Button