De Wet van Sinterklaas 3e druk

Zomercursus Counting

Hé coach! Ik heb voor jou een unieke cursus waardoor je:

  • mensen snel kunt helpen om van hun negatieve emoties af te komen.
  • je prima kunt onderscheiden en (nog) beter kunt profileren.
  • je uurtarief en omzet prettig kunt zien stijgen.
  • je eigen EQ ook nog een stevige boost geeft.

Negatieve emoties. Wat jouw specialisatie ook is, iedere cliënt die bij je komt zal last hebben van negatieve emoties. Stress, schuld, schaamte, onzekerheid, frustratie, teleurstelling of wat dan ook, die ten koste gaan van levensvreugde en van wat je cliënt graag wil bereiken. Negatieve emoties zijn de energieleverancier van gewoonten waar je client van af zou willen, de bron van negatief denken en uiteindelijk kunnen ze zelfs tot ernstige fysieke klachten leiden.

Hoe zou het dan zijn als je een training kunt aanbieden waarbij mensen in drie weken leren om geen last meer te hebben van negatieve emoties? Een methode die:

  • altijd toepasbaar is (niet eerder opstaan en geen extra tijdsbelasting)
  • overal toepasbaar is (geen aparte plaats of ruimte nodig)
  • geen andere investeringen vraagt in attributen of hulpmiddelen
  • zowel effectief als duurzaam werkt
  • eenvoudig te integreren is in het normale dagpatroon
  • direct ervaarbaar resultaat oplevert (niets zweverigs of mystieks)

Counting. Vrijwel iedereen kan het in drie weken leren. Drie opeenvolgende oefeningen in drie weken tijd. Met inmiddels ruim 15 jaar ervaring met deze methode durf ik zonder omhaal te stellen dat last hebben van stress of andere negativiteit een missende vaardigheid is. Iets dat niet meer in onze opvoeding zit maar eigenlijk net zo gewoon zou moeten zijn als leren fietsen, zwemmen of je veters knopen.

Promoveer jezelf tot deelnemer: bel of app Rob de Best op 0653266360 of stuur een mail naar robdebest@mac.com

Wanneer? Door omstandigheden ons allen welbekend, zal deze cursus weer in 2021 worden gegeven

Waar? 

Verzorging? Prima geregeld. Dieetwensen graag aangeven.

Voor de cijferaars:

Als coach ben je natuurlijk ook ondernemer en is het best prettig om een onbezorgd ‘Aards bestaan’ te kunnen genieten omdat anderen jouw inspanning waarderen, zowel qua behaald resultaat als in een financiële waardering. Aangezien de cursus een investering vraagt van € 2.480,- ex BTW en je ook nog vijf dagen niet kunt werken, wil je daar natuurlijk wel iets voor terug. Na afloop van de cursus ben je in staat om een training “Counting” te faciliteren.

Deze training kan zowel een privétraining zijn, maar is ook prima geschikt om met groepen tot 12 deelnemers te doen. Denk aan groepstraining bijvoorbeeld aan bedrijven die zuinig zijn op hun medewerkers. Voor een privétraining reken ik momenteel € 680,- ex voor een traject van 3 sessies van ongeveer een uur, anderhalf uur. Voor een in-company training reken ik € 299,- ex per deelnemer. Uitgaande van privétrainingen heb je met  4 trainees de cursus al terugverdiend. Zelfs als je alleen maar Counting zou aanbieden, kun je een aardig bedrijfsmodel opzetten.

Counting, waar komt het vandaan?

Het idee achter Counting is ontstaan uit de mix van wetenschap en de filosofische traditie van de Vierde Weg. Dezelfde traditie waar de uitdrukking ‘werken aan jezelf’ vandaan komt. Een traditie die begin vorige eeuw sterk opbloeide en die de basis vormde voor ons huidig esoterisch denken. Ook een traditie waarin gesteld wordt om niets zomaar te geloven of voor waar te nemen. Wel eigen onderzoek en ervaring naar hetgeen beweerd wordt. Eén van de beweringen is dat wij, mensen, niet over één maar over drie breinen beschikken. Drie breinen die overigens vrijwel nooit samenwerken, maar waarbij afwisselend en at random één brein dominant is en de andere twee buiten spel staan. Een stelling die overigens vrij eenvoudig te verifiëren is: het grootste gedeelte van de dag doen we het één terwijl we in gedachten ergens anders zijn. Eind jaren ’90 werd het wetenschappelijk bewijs geleverd van deze stelling.

De aanduiding Vierde Weg impliceert dat er nog drie andere zijn. Deze drie andere zijn gerelateerd aan één van de drie breinen. Zo richt de weg van de fakir zich op het fysieke (spijkerbedden, yoga, tai chi), de weg van de monnik zich op emotionele (devotie, bidden) en de weg van de yogi zich op het mentale brein (meditatie, mindfullness). De Vierde Weg onderscheid zich door de focus op samenwerking en harmonische ontwikkeling van deze drie breinen tegelijkertijd. Waar de andere drie afzondering of zelfs ontkenning van de ‘normale wereld’ vragen, kiest de Vierde Weg juist door ‘het normale dagelijkse bestaan’ als werkveld. Hoewel niet heel breed bekend, levert de Vierde Weg een ideale ‘way of life’ waarbij maatschappelijk functioneren en spirituele ontwikkeling niet alleen hand in hand gaan maar elkaar ook nodig hebben.

Gelukkig voor ons is het net iets minder dan een eeuw geleden dat deze traditie een sterke opleving kende. Veel boeken zijn goed leesbaar met herkenbare metaforen. Daarbij zijn ook veel oefeningen bewaard gebleven, al was het terugvinden ervan nog een hele onderneming.

In 2003 was het eerste idee klaar. De ‘proof of the pudding’ werd geleverd door de inzet op arbeidsverzuim wegens andere dan fysieke klachten. In 2006 leverde dit de toekenning op van een AGB-code waardoor verzekeraars het traject vergoedde (afhankelijk van polisvoorwaarden natuurlijk). Enerzijds een mooie bekroning, maar ik was daarmee ook therapeut geworden. De wereld van verzekeraars, regels, beroepsverenigingen, verplichte nascholing enzovoort, was te beperkend voor de onderzoeker in mij. Meer dan afdoende te hebben aangetoond dat mijn idee werkte, werd mijn belangstelling getrokken door het functioneren van teams. Vanaf 2007 verschoof het zwaartepunt van mijn aandacht op samenwerking in teams, bedrijfscultuur en procesverbetering.

Levensfasen en veranderingen in waarden, is nu één van mijn favoriete onderwerpen. Voor mijzelf houdt dat in dat ik in een fase ben gekomen dat ik kennisoverdracht steeds belangrijker vind worden. Daarbij lijkt de huidige toename van stressklachten en alles dat daaraan gerelateerd is, ook te schreeuwen om iets dat eneenvoudig toepasbaar is enzeer effectief is enpast binnen het paradigma van onze Westerse cultuur.

Stress. Inmiddels een maatschappelijk probleem. Alleen al de kosten ervan lopen de pan uit: direct en indirect betaal jij, ik en iedere Nederlander € 300,- per maand mee aan stress en de daaraan gerelateerde klachten. Een gezin met twee kinderen betaalt dus bijna € 15.000,- per jaar aan mee aan de kosten van stress. Zou een aardige financiering voor een basisinkomen zijn… Wellicht nog belangrijker is dat stress ervoor zorgt dat het heldere denken belemmerd wordt en dat stress ervoor zorgt dat mensen op hun eigen overleving zijn gericht. Anders gezegd: stress maakt dommer, meer egoïstisch en leidt tot asociaal gedrag. Terwijl we juist behoefte hebben aan samenwerking, empathie en meer begrip en respect voor elkaar. De mobiliteit is toegenomen en daarmee ook de diversiteit van mensen waar we dagelijks mee te maken hebben.

De opleiding tot Counting-trainer is dan ook veel meer dan een waardevol instrument in je praktijk. Het is juist nu belangrijk om ‘counting’ groter te maken. Er meer mensen bij te betrekken en een bruikbaar alternatief te bieden voor alle ‘populaire tips’ die an sich niet slecht zijn maar praktisch niet werken. Het wordt hoog tijd om het toenemende slachtoffergedrag te vervangen door het besef dat iedereen zelf  de verantwoordelijkheid kan nemen voor het eigen gevoel en verlangens. Stress en negativiteit zit niet in de omgeving, niet in het gedrag van anderen en niet in omstandigheden. Effectief leren neutraliseren van negativiteit is niet voor niets de eerste stap in het verhogen van je EQ waardoor je leven ‘meer als vanzelf gaat’ en je gemakkelijker bereikt wat voor jou belangrijk is (noem het flow als je wilt).

Wat leer je in deze train de trainer?

De oorspronkelijke definitie van het symbool dat centraal staat in deze cursus, luidt: Het symbool in de vorm van een cirkel verdeeld in negen delen met de negen op een bepaalde wijze getrokken verbindingslijnen tussen de deelpunten, brengt de vereniging van de wet van zeven met de wet van drie tot uitdrukking. Deze toont de innerlijke wetten van één octaaf en zij laat een methode zien om tot de kennis van de wezenlijke aard van iets door te dringen door dit op zichzelf te onderzoeken.[1]

Het hier bedoelde symbool is het enneagram. Kort vertaald is het een symbolische weergave van een geheel. Deze authentieke definitie gaat een behoorlijk stuk verder dan het psychologisch model waar het enneagram haar publieksbekendheid aan te danken heeft. Zelfs na ruim 18 jaar praktisch onderzoek blijft het enneagram fascineren. “Als je het enneagram begrijpt, begrijp je alles.” De verschillende toepassingen van het enneagram zijn dan ook de rode draad in de training. Het mooie hiervan is dat meer begrip vanuit de ene toepassing automatisch leidt tot meer begrip van de andere toepassingen.

Het enneagram van één mens

Het begint natuurlijk met weten hoe jezelf in elkaar zit. Voorbij je karakter en al je eigenschappen: de structuur, blauwdruk of constructie van een mens.

Sneak preview: Zo kun je de driehoek zien als symbool van onze drie intelligenties: een mentale, een fysieke en een emotionele. Maar ook als de drie fasen waarin iets tot stand komt: het (mentale) idee van een huis, het (fysieke) bouwen van een huis en tenslotte de (emotionele) beleving van dat huis: willen > kunnen > ervaren. Afgeleid hiervan is dan ieder resultaat het logische gevolg van de samenwerking tussen willen en kunnen.

Het hexagoon, gevormd door de verbinding 142857, is een andere manier om naar hetzelfde te kijken. Zo ‘bestaan’ we niet uit drie maar uit zeven ‘intelligenties’ of ‘centra’. Het seksuele centrum op punt 9 – feitelijk de chi of ki waardoor de schepping zichzelf blijft uitbreiden – voedt als eerste het instinctieve centrum op punt 1. Louter vanuit ons instinct gezien zijn er drie dingen belangrijk: voeding, territorium en voortplanting. Alles in de schepping is voedsel voor iets anders en alles in de schepping heeft een eigen ruimte en alles in de schepping heeft het vermogen tot reproductie. Dat geldt voor zowel voor broccoli als voor mensen. Bij mensen vertaalt het zich in (doods-)angst, woede en zelfschaamte. Zodra zich een situatie voordoet die we labelen als ‘kans op gebrek’, indringers of afwijzing ontstaat een stressreactie die ons vecht/vluchtsysteem activeert.

De volgorde 142857 is een wetmatigheid waar we niet onder uit kunnen. Vanuit het enneagram bezien voedt ons emotionele centrum op punt 4 zich met de energie van het instinctieve centrum waardoor het bewegingscentrum op punt 2 wordt geactiveerd. Plat gezegd: alles dat we doen is gericht op (instinctieve) veiligheid en comfort en we voelen ons prettig als we de zekerheid hebben van ‘altijd voldoende te eten’, veilige comfortabele huizen en kunnen gaan en staan waar we willen en wanneer we dat willen. Ons mentale brein gebruiken we in relatie tot onze zintuigen, waardoor we zaken kunnen onderscheiden, ordening kunnen aanbrengen in de wereld om ons heen en op z’n best om te bedenken hoe ons leven gemakkelijker kan en problemen op te lossen die ons hinderen om te bereiken wat we willen. Aangezien dit alles te maken heeft met ons bestaan op Aarde, zou je dit het ‘Aarde-bewustzijn’ of ‘ik-bewustzijn’ kunnen noemen.

We weten ook dat je problemen niet kunt oplossen op het niveau waarop ze zijn ontstaan. Als stress en zo een directe relatie heeft met het Aarde-bewustzijn is er een hoger bewustzijn nodig om het op te kunnen lossen. Dit bewustzijn is het zelfbewustzijn dat ontstaat als onze drie breinen samenwerken. Dit is dus ook precies waar Counting zich op richt! Het blijkt inderdaad dat een staat van zelfbewustzijn – hoe kort ook – de emoties vanuit het instinctieve centrum neutraliseert. Oftewel: als willen en kunnen samenwerking wordt de negatieve emotie neutraal.

Het enneagram als psychologisch model

Al het mogelijke menselijke gedrag, geordend in negen typen. Waar het enneagram van één mens universeel is, is deze toepassing juist individueel. Iedereen wordt gedreven door waarden, door wat hij of zij belangrijk vindt. Zo kennen we verlangens naar harmonie, perfectie, bijdragen, succes, individualiteit, autonomie, veiligheid, vrijheid en controle. Zowel de manier waarop we daar invulling aan geven is individueel verschillend, maar ook de prioriteiten verschillen. Vanuit het enneagram kan gesteld worden dat één van de hierboven genoemde verlangens zo essentieel is dat het de as is waar iemands leven om draait. Alle aandacht is gericht op wat bijdraagt aan de beleving van dat  verlangen. Geconfronteerd met wat afbreuk doet, treedt er een stressreactie op. Er is dus een duidelijke relatie tussen iemands dominante verlangen en de manier waarop het gedrag veranderd bij stress. Oftewel stress kan zich op negen verschillende manieren laten zien.

Kennis van de verschillende karakters is dan ook essentieel als je anderen begeleidt in het loslaten van stress. Veel mensen hebben immers het idee dat ze vreemd zijn of dat er iets mis met hun is doordat ze zichzelf vergelijken met anderen. Herkenning en erkenning van het karakter dat iemand gebruikt, geeft zelfacceptatie en rust. Hoe fijn is het om bevestigd te krijgen dat je gewoon mag zijn wie je bent en dat daar niets mis mee is. En hoeveel rust en mededogen geeft het als je de dominante verlangens van anderen kunt herkennen zodat je begrijpt waarom ze doen zoals ze doen en dat het gedrag van anderen niets met jou te maken heeft.

Het lijnenspel in het enneagram geeft ook de ontwikkelrichting aan. Je mag gerust stellen dat iemands karakter zowel de talenten maar ook de beperkingen aangeeft. Geen enkel karakter is beter dan een ander, terwijl het nut van de eigenschappen wel afhankelijk is van de omstandigheden. Vergelijk het met seizoenswisseling en  kleding: als je alleen maar dikke warme winterkleren hebt, zijn die niet echt comfortabel als het voorjaar wordt. Ontwikkelen van latent talent is dan het uitbreiden van je garderobe.

Het enneagram als procesmodel

Ieder proces begint met een verstoring van de harmonie. Zolang alles op wieltjes loopt is er immers niets aan de hand. Totdat… er iets in de omstandigheden verandert, bijvoorbeeld op het gebied van werk en inkomen, of in de relatiesfeer, je gezondheid of twijfels over zingeving en je eigen ontwikkeling. Soms is er sprake van een plotselinge verandering, soms ook van ‘slijtage’ bijvoorbeeld door het bereiken van een nieuwe levensfase: wat vroeger voldeed bestaat niet meer of voldoet niet meer.

De gewoonten die we hebben ontwikkeld waardoor we ons leven als harmonieus ervoeren, werken ineens niet meer. Naar het enneagram is dan de harmonie op punt 9 verstoord: de wet van kuiken gaat hier op: als een kuiken uit het ei is, krijg je ‘m er niet weer in. De oplossing zit dus voorwaarts.

Deze benadering komt het meest dicht in de buurt van de oorspronkelijke definitie van het enneagram. De harmonische do is naar re verschoven en zal tot rust komen in de volgende do. Iedere noot is een aparte fase in het proces van coaching. Jij zult je cliënt vaak voor het eerst zien als deze nog in fase 1 zit: emotioneel over wat er gebeurd is of over wat er mankeert in het leven. Boos, gefrustreerd, teleurgesteld, verdrietig, beschaamd, onzeker of bang. Maar ook hoopvol dat je hem of haar kunt helpen met de oplossing. Jouw werk als coach is dan om je cliënt door de verschillende fasen heen te gidsen. Je cliënt maakt de reis voor het eerst, jij kent de route. Je cliënt moet wel eerst over z’n negativiteit heen om verder te kunnen.

Wat me bij de inzet van Counting bijvoorbeeld regelmatig opvalt is dat trainees bij de tweede of derde sessie aangeven dat ze moe zijn, terwijl ze juist gehoopt hadden meer energie te krijgen. Dit is een heldere indicatie dat ze fase 4 hebben bereikt en dus altijd een felicitatie waard. Ons emotionele brein heeft immers ook een effect op spierspanning en het loslaten van deze emoties is als de finish bereiken van de halve marathon: je wordt niet moe van die laatste paar meter maar pas na de finish merk je hoe moe je eigenlijk al veel langer was. Geen zorg, duurt nooit langer dan een paar dagen. Maar voor je trainee wel belangrijk om te weten ‘dat het erbij hoort’.

Kennis van het procesmodel betekent dat je je trainees beter kunt monitoren en sturen. Dat je weet welke valkuilen er zitten om de volgende fase te bereiken en dat je weet wat je kunt doen om die hindernis te nemen.

Het enneagram als model van de mogelijke menselijke ontwikkeling

Being attracts your life. Het eigenlijk onvertaalbare ‘being’. Wat het meest dicht in de buurt komt is het idee van EQ. Bekend is dat mensen met een hoog EQ gemakkelijker bereiken wat ze belangrijk vinden, gemakkelijker mensen ‘meekrijgen’ met hun ideeën,  vaker mazzel lijken te hebben, enzovoort. Mensen waar je jaloers op zou kunnen worden als je ze niet zo sympathiek zou vinden of nog niet geleerd hebt om negatieve emoties te neutraliseren. Hier zit een sterke relatie met de – net zo veel beschreven als verkeerd begrepen – wet van aantrekking. Deze training zou niet compleet zijn als deze ook niet aan bod zou komen.

Natuurlijk is dit de essentie van niet alleen de Vierde Weg, maar ook van alle andere: het idee dat we als mensen meer mogelijkheden hebben dan alleen het nastreven van Aards geluk. En, zoals al eerder vermeld, is het ‘gewone aardse leven’ het speelveld voor verdergaande psychologische ontwikkeling. Oftewel ‘werken aan je binnenwereld’ zorgt ervoor dat de omstandigheden vanuit de buitenwereld ook steeds aantrekkelijker worden. Gelukkig – voor ons – is de receptuur nog zeer goed leesbaar en toepasbaar. Je raad het waarschijnlijk al: de eerste stap is het neutraliseren van negatieve emoties…

Wat je van mij kunt verwachten:

Zo de inhoud van de training schrijvende, besef ik goed dat het meer dan zomaar een training is. De inhoud, reikwijdte en toepasbaarheid van de stof zouden het zeker rechtvaardigen om dit een volledige coachopleiding te noemen. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten: je leert niet alleen iets waarmee je jezelf als coach (nog) beter kunt onderscheiden en profileren en voor een grote groep potentiële cliënten aantrekkelijker wordt, je werkt ook gelijk aan je eigen verdergaande ontwikkeling. Ik hoop dan ook van harte dat deze training het begin is van een groeiend aantal mensen die beseffen dat ontspanning de basis is om de wereld een prettiger plek te laten zijn en daar een constructieve bijdrage aan willen leveren.

De cursus is slechts vier weken waarin vijf dagen training. Een training waarin ik me graag committeer aan wat jij met deze cursus wilt bereiken. Gedurende de gehele periode en daarna kun je een beroep op mij doen wanneer je dat nodig hebt. Vragen of extra uitleg over de oefeningen, vragen over je eigen ontwikkeling of overleg over de voortgang van één van je eigen trainees.

[1]P.D. Ouspenksy – Op Zoek naar het Wonderbaarlijke

Call Now Button